Các cơ sở sản xuất chính ở nước ngoài

Sản phẩm

  • Ghế Sofa (khung gỗ, ống)
  • Đệm
  • Gối
  • Phụ kiện đồ nội thất
  • Giường
  • Vải, vỏ ga, gối,…

Ưu điểm của việc kinh doanh thông qua INOAC LIVING

  • Cung cấp hàng hóa với chất lượng Nhật Bản
  • Giảm bớt chi phí vận chuyển bằng cách xếp lẫn hàng hóa
  • Phản hồi khẩn cấp bởi đại diện tại đất nước của bạn
  • Đáp ứng chu đáo thông qua INOAC LIVING